MENY
Eskilstuna kommun

Husby-Vreta 1:75, del av

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bebyggelse. Syftet är även att stärka ekosystemtjänsterna inom planområdet.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. 


Klicka här om du vill läsa mer om planprocessenöppnas i nytt fönster

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Sara Duvelid
Planarkitekt