MENY
Eskilstuna kommun

Husby-Rekarne 3:13, 3:29 och 3:78

Planområdets preliminära avgränsning 

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att möjliggöra för ett särskilt boende och bostäder i form av rad-, kedje- och friliggande hus. 

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

 

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planingenjör