Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Hällby s:2, del av, m fl


Avgränsningar

Planområdets preliminära avgränsning 

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att pröva förutsättningarna för ändrat huvudmannaskap för befintligt gatunät samt se över möjlighet till ökad exploatering.

Planen är en av sju föreslagna planer med liknande syfte men med olika delområden för Hällbybrunn och Folkesta.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. 

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Johan Rosberg
Planarkitekt