MENY
Eskilstuna kommun

Gredbyvägen-Västermaksrondellen

Utdrag ur plankarta

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med förslaget till detaljplan är att pröva möjligheten att öppna upp Gredbyvägen för trafik mot Västermarksrondellen. Syftet är också att avlasta angränsande gator från dagens trafikflöden, skapa bättre fysiska kopplingar och ökad rumslig integration mellan stadsdelarna Centrum, Väster och Munktellstaden och att bevara ekosystemtjänster inom planområdet.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande och är utställd för samråd 5 juni - 5 juli 2017. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Lisa Eriksson
Trafikplanerare