MENY
Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av

UTDRAG UR PLANKARTA

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med planen är att kunna behålla förskolebyggnaden som är uppförd med hjälp av ett tillfälligt bygglov som har gått ut.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 27 november - 30 december 2014 och granskning 26 november - 23 december 2015.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planingenjör