MENY
Eskilstuna kommun

Eskilshem 4:1, del av (Kapellbacken) 

Vilket syfte har detaljplanen?
2015 hölls en markanvisningstävling för området. Det vinnande förslaget består av fyra bostadshus längs med Norra Stationsgatan. Bostadsbebyggelsen består av två sammansatta volymer, en femvånings- och en fyravåningsvolym. I korsningen Norra Stationsgatan/Carlavägen avslutas bebyggelsen med ett trygghetsboende.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.


Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Karolina Ehrén
Planarkitekt