MENY
Eskilstuna kommun

Eskilshem 4:1, del av (Kapellbacken) 

Vilket syfte har detaljplanen?
2015 hölls en markanvisningstävling för området. Det vinnande förslaget består av fyra bostadshus längs med Norra Stationsgatan. Bostadsbebyggelsen består av två sammansatta volymer, en femvånings- och en fyravåningsvolym. I korsningen Norra Stationsgatan/Carlavägen avslutas bebyggelsen med ett trygghetsboende.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget är uställd för samråd 1 december 2017 till 2 januari 2018.

 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Karolina Ehrén
Planarkitekt