MENY
Eskilstuna kommun

Eskilshem 4:1, del av (Kapellbacken) 

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för ny bostads-bebyggelse och att stärka allmänhetens tillgänglighet till Kapellbacken och Munktellstråket.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit  uställd för samråd 1 december 2017 till 2 januari 2018 och är utställd för granskning 25 juni - 19 augusti 2018.

 

Klicka här om du vill läsa mer om planprocessenöppnas i nytt fönster.  

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Karolina Ehrén
Planarkitekt