MENY
Eskilstuna kommun

Eskilshem 4:7 och 4:8

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus, förskola m.m. Fastigheterna är utpekade som utredningsområde för bebyggelse i översiktsplanen 2030.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 29 augusti - 19 september 2016.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Maela Jaanivald
Planarkitekt