MENY
Eskilstuna kommun

Ekensholm 4:1, Grundby 3:3 m.fl. (Mälarstranden)

KARTA, del 1

KARTA, del 2

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att möjliggöra en omvandling av fritidsbebyggelse till permanentboende.
Detaljplanens strävan är att bevara områdets naturvärden, bebyggelsetäthet, karaktär och landskapsbild.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande och är utställt för samråd 28 juni - 25 augusti 2017.

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Mari Lundkvist
Planhandläggare