MENY
Eskilstuna kommun

Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 m.fl. (Mälarstranden)

Plankarta 1

Plankarta 2

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att möjliggöra en omvandling av fritidsbebyggelse till permanentboende.
Detaljplanens strävan är att bevara områdets naturvärden, bebyggelse-täthet, karaktär och landskapsbild.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande, har varit utställd för samråd 28 juni - 25 augusti 2017 och är utställd för granskning 31 maj - 22 juni 2018. 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Mari Lundkvist
Planhandläggare