MENY
Eskilstuna kommun

Diplomaten 2 m.fl. (Vårvägen)

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

 

Klicka här om du vill läsa mer om planprocessenöppnas i nytt fönster

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Johan Rosberg
Planarkitekt