MENY
Eskilstuna kommun

Aspestahult 1:1

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra etablering av logistikverksamhet med flera verksamheter inom norra och södra delen av Eskilstuna logistikpark. Ett tilltalande intryck av Eskilstuna logistikpark är tänkt att skapas av särskilt utvalda verksamheter med väl gestaltade byggnader och grönytor söder om E20.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen