MENY
Eskilstuna kommun

Äreporten 8

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra för delning av fastigheten.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet påbörjas med standardförfarande och övergår till begränsat förfarande om inga yttranden emot förslaget inkommer under samrådsutställningen.

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planingenjör