MENY
Eskilstuna kommun

Vikingen 15

  

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planen har varit utställd för samråd 30 september - 20 november 2019.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Erik Henckel
Planarkitekt