Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Valsverket

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder, handel, kontor, skolverksamhet och centrumändamål. Syftet är även att skydda bevarandevärd bebyggelse och att ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som visar hänsyn och stärker områdets kulturhistoriska värde.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 9 - 30 januari 2017 och är utställd för granskning 7 - 28 januari 2019.  . 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 


Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.