MENY
Eskilstuna kommun

Valören 2

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd  5 - 26 september 2016 då den ingick i detaljplanen för Valören 1 och 2 och har därefter varit utställd för granskning 7 augusti - 8 september 2019 .   

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.