MENY
Eskilstuna kommun

Vallonen 5 och 6

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet inom fastigheterna Vallonen 5 och 6.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 25 juni till 23 augusti 2019.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Erik Henckel
Planarkitekt