MENY
Eskilstuna kommun

Torshälla-Sövsta 1:7

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av två flerbostadshus i två våningar.  

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planen är på granskning 21 september till 12 oktober 2020.

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planarkitekt