MENY
Eskilstuna kommun

Torshälla 5:8, Granbacken

UTDRAG UR PLANKARTA

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planförslaget är att utreda förutsättningarna för en möjlig byggnation av småhusbebyggelse, lokaler för förskola och vård- eller gruppboende samt säkerställa en bra hantering av dagvattnet inom området.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 7 - 28 juni 2011 och ytterligare ett samråd 10 juli - 18 augusti 2017 eftersom planen legat vilande i många år. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna