MENY
Eskilstuna kommun

Torshälla 5:24 m.fl.

Preliminär planavgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheterna Torshälla 5:24 och 5:25 samt se över möjligheten att omvandla Hammarbyvägen inom planområdet till en stadsgata, vilket kan kräva justering av gällande detaljplan.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Erik Henckel
Planarkitekt