MENY
Eskilstuna kommun

Torshälla 4:45

Planområdets preliminära avgränsning 

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att pröva ändrad användning av industrifastighet till fast och  tillfälligt boende, kontor, verksamhets- och samlingslokaler. Detaljplanen ska värna och främja områdets kulturmiljövärden samt pröva förutsättningarna för allmänhetens tillgång till Torshällaån.  

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. 

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Jacob Lithammer
Avdelningschef, Planavdelningen