MENY
Eskilstuna kommun

Stora Tidö 1:20

Planområdets preliminära avgränsning     

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att pröva möjligheten till äldre- och vårdboende. Den nya bebyggelsen ska i sin placering och gestaltning ta hänsyn till omgivande kulturlandskap och landskapsbild.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

 

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Philip Rivander
Planarkitekt