MENY
Eskilstuna kommun

Smedjan 21

Vilket syfte har ändringen av detaljplanen?

Syftet med detaljplaneneändringen är att upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra för delning av fastigheten.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med förenklat planförfarande. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planarkitekt