MENY
Eskilstuna kommun

Östra Viptorp

Vilket syfte har upphävandet av en del av detaljplanen?
Syftet med att upphäva en del av gällande detaljplan där mark-användningen är NATUR, är att möjliggöra för anläggande av rondell till den nya infarten till Nyby återvinningsanläggning och ny infart till bostadsområdet Viptorp.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med förenklat planförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planarkitekt