MENY
Eskilstuna kommun

Odlarvallen 5, Odlaren 1:93 m.fl.

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Erik Henckel
Planarkitekt