MENY
Eskilstuna kommun

Odlaren 1:15, 1:20 och 1:27 m.fl.

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att pröva möjligheten att uppföra småhusbebyggelse med cirka 60 till 80 villor.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Jacob Lithammer
Avdelningschef, Planavdelningen