MENY
Eskilstuna kommun

Näshulta-Österby 5:1 m.fl.

Vilket syfte har ändringen av detaljplanen?
Syftet är att öka byggrätterna från dagens högsta tillåtna 80 kvm för huvudbyggnad+20 kvm för komplementbyggnad till 140 kvm för huvudbyggnad och 60 kvm för komplementbyggnad.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomfördes med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 21 november till 19 december 2018, granskning 3 juni till 1 juli 2019 och antogs 18 september 2019.

Ändringen av detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som har upphävt beslutet att anta ändringen av detaljplanen.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planarkitekt