MENY
Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. (Borsökna Västergård)

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av par-, rad-, kedjehus och friliggande villor samt vård- och omsorgs-boende.Detaljplanen ska även ge förutsättningar för ett LSS-boende inom fastigheten Mesta 6:40 utmed Borsöknavägen.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Charlotte Bäckstrand
Planarkitekt