MENY
Eskilstuna kommun

Mälarbaden, söder

Vilket syfte har ändringen av detaljplanen?
Syftet är att upphäva bestämmelse om högsta antal tomter då planen även omfattas av bestämmelse om minsta tomtstorlek på 1500 respektive 2500 kvm.

Det här är etapp 2 av 3 av kommunens planerade upphävanden av denna planbestämmelse utefter Mälarstranden.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet påbörjas med standardförfarande men övergår till begränsat förfarande om inga synpunkter emot upphävandet inkommer under samrådstiden.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planingenjör