MENY
Eskilstuna kommun

Mälarbaden, söder

Plankarta 1

Plankarta 2

Vilket syfte har ändringen av detaljplanen?
Syftet med planändringen är att upphäva bestämmelse om högsta antal tomter då planen även omfattas av bestämmelse om minsta tomtstorlek på 1500 respektive 2500 kvm.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.
Förslaget har varit utställd för samråd 23 december 2019 - 23 januari 2020 och är utställd för granskning 2 - 22 mars 2020.

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planarkitekt