MENY
Eskilstuna kommun

Lagmannen 2 och 3

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att pröva förtätning av bostäder samt förskola på befintliga fastigheter. Syftet är också att stärka befintliga ekosystemtjänster inom området genom att bevara befintliga ek- och tallmiljöer som ska bidra till reglering av vattenflöden, temperatur och rening av luft. De ska också stärka bostadsområdets identitet och bidra till att skapa en attraktiv boendemiljö.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.
Planförslaget har varit utställd för samråd 3 juni till 7 juli 2019 och för granskning 30 december 2019 till 20 januari 2020.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Philip Rivander
Planarkitekt