MENY
Eskilstuna kommun

Laglydnaden 1 och 2

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny förskola, skola och matsal inom fastigheterna. Befintlig förskola ska i och med detta rivas.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Martin Malmgren
Planarkitekt