MENY
Eskilstuna kommun

Lagersberg 1:12

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av 180 lägenheter i flerbostadshus i upp till sex våningar. Detaljplanen ska även pröva möjligheten för äldrevård inom planområdet.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planen är ute på samråd 21 september till 16 oktober 2020.

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Martin Malmgren
Planarkitekt