MENY
Eskilstuna kommun

Lagersberg 1:12

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av 370 lägenheter i flerbostadshus i upp till fem våningar
Daljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Martin Malmgren
Planarkitekt