MENY
Eskilstuna kommun

Kvicksund västra och Munkhammar 3:3 m.fl.

Avgränsningar

 

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att överföra huvudmannaskapet för allmänna vägar inom planlagd mark, från Kvicksunds vägförening till Eskilstuna kommun.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet är vilande i väntan på att stationsområdet i Kvicksund planläggs för att då ingå i den detaljplanen.  

 

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Jacob Lithammer
Avdelningschef, Planavdelningen