MENY
Eskilstuna kommun

Sidans rubrik

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industri, lager, logistik och drivmedelsförsäljning inom två delar av Eskilstuna logstikpark.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planförslaget har varit utställd för samråd 8 juli till 23 augusti 2019,   granskning 23 december 2019 till 19 januari 2020, antogs av Stadsbyggnadsnämnden 12 februari 2020 och vann laga kraft 6 mars 2020. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande laga kraft

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Jacob Lithammer
Avdelningschef, Planavdelningen