MENY
Eskilstuna kommun

Husby-Vreta 1:75, del av

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ny blandad bostadsbebyggelse samt utbyggnad av den befintliga förskolan. Syftet är också att stärka ekosystemtjänsterna och att skydda fornlämningarna som finns inom planområdet.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 4 - 24 januari 2019. Planen var utställd för granskning 1 juli - 14 augusti 2020.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Klicka här om du vill läsa mer om planprocessenöppnas i nytt fönster

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Philip Rivander
Planarkitekt