MENY
Eskilstuna kommun

Husby-Rekarne 3:13, 3:29 och 3:78

Utdrag ur plankartan

Illustration

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, flerbostadshus, en gruppbostad samt en förskola. Ett annat syfte med planen är att skapa en ny bussvändhållplats. 

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit  utställd för samråd 17 december 2018 - 11 januari 2019 och för granskning 25 september - 16 oktober 2019.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planarkitekt