MENY
Eskilstuna kommun

Kv. Hövdingen 1 m.fl.

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av nya bostäder längs Vasavägen, Stenkvistavägen och Vilstastigen (gång- och cykelstråk öster om Skogsängsparken) samt ge möjlighet att utöka befintlig förskoleverksamhet i området.
Intentionen är att skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel för såväl boende som besökare.  

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Lovisa Ehrlin
Planarkitekt
Melanie Hierl
Planarkitekt