MENY
Eskilstuna kommun

Hällby 2:161, del av - kombiterminal


Avgränsningar

Planområdets preliminära avgränsning 

Vilket syfte har detaljplanen?
Vid kombiterminalen behöver järnvägsspåren och ytorna för uppställning av containers utökas för att kapaciteten ska kunna förbättras. För att göra detta behöver ett planlagt naturområde på cirka 2 hektar tas i anspråk för logistikverksamhet. En utbyggnad kommer att innebära förändringar i bullerexponering vid bostäder öster om Hällbyvägen.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna