MENY
Eskilstuna kommun

Hällby 19:1 m.fl. Västra (f.d. Torlunda S:2 del av, m.fl. Norra)

Utdrag ur plankarta

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med planen är att ändra huvudmannaskapet, från enskilt till kommunalt, för de vägar som idag förvaltas av Hällbybrunns vägförening. Syftet är även att ge befintlig bebyggelse byggrättsreglerande bestämmelser och utreda möjligheten till förtätning inom området.

 Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 1 - 21 oktober 2018. Planen var utställd för granskning 25 juni - 7 augusti 2020.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument".    


Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Chaima Zidane
Planarkitekt