MENY
Eskilstuna kommun

Hällby 19:1 (Folkesta)

Planområdets preliminära avgränsning 

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.  

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Martin Malmgren
Planarkitekt