MENY
Eskilstuna kommun

Hällberga s:1, del av

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för övertagande av huvumannaskap för befintliga vägar från vägföreningen till kommunen.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Erik Henckel
Planarkitekt