MENY
Eskilstuna kommun

Golfaren 1 m.fl.

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder inom fastigheterna Torshälla 5:24 och 5:25 med 3 till 4 våningar samt parkering och innergård.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande och ställs ut för samråd 22 januari till 14 februari 2020.

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Charlotte Bäckstrand
Planarkitekt
Chaima Zidane
Planarkitekt