MENY
Eskilstuna kommun

Eskilshem 4:1 del av, m.fl. Kapellbacken Södra

Exempelbild

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola.

Beskrivning av projektet

Planavdelningen mottog 2019-05-06 en begäran om planbesked för Eskilshem 4:1 del av Kapellbacken Södra. Begäran gällde byggnation av en ny förskola för 160 elever. Efter beslut i stadsbyggnadsnämnden fick sökande delvis positivt planbesked. Beslutet var att det fanns möjlighet att pröva en förskola för 120 barn. I översiktsplan för 2030 är området är utpekat som utredningsområde för bostäder och förskola. Övrigt ställningstagande är att stora delar av befintliga grönytor i området ska användas till en framtida förskola. Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Chaima Zidane
Planarkitekt