MENY
Eskilstuna kommun

Ekeby 3:203 och 3:22

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med förslaget till detaljplan är att pröva möjligheten att uppföra par-, rad- och flerfamiljshus på fastigheten.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Charlotte Bäckstrand
Planarkitekt
Chaima Zidane
Planarkitekt