MENY
Eskilstuna kommun

Diplomaten 2 m.fl. (Vårvägen)

Utdrag ur plankarta

Vilket syfte har detaljplanen?

Planområdet ligger i Skiftinge. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Daljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planen har varit utställd för samråd under tiden 23 april - 13 maj 2019. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna