MENY
Eskilstuna kommun

Diplomaten 2 m.fl. (Vårvägen)

Utdrag ur plankarta

Vilket syfte har detaljplanen?

Planområdet ligger i Skiftinge. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Daljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.
Planen var utställd för samråd 23 april - 13 maj 2019. 
Planen var utställd för granskning 17 juni - 14 augusti 2020.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.