MENY
Eskilstuna kommun

Aspestahult 1:1

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra etablering av logistikverksamhet med flera verksamheter inom norra och södra delen av Eskilstuna logistikpark. Ett tilltalande intryck av Eskilstuna logistikpark är tänkt att skapas av särskilt utvalda verksamheter med väl gestaltade byggnader och grönytor söder om E20.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planförslaget har varit utställd för samråd 8 juli till 23 augusti 2019. Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Jacob Lithammer
Avdelningschef, Planavdelningen