MENY
Eskilstuna kommun

Aspestahult 1:1 m.fl. (ELP)

Utdrag från plankarta del 1

Utdrag från plankarta del 2

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industri, lager, logistik och drivmedelsförsäljning inom Eskilstuna logstikpark.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet inleddes med hela logistikparken och var ute på samråd sommaren 2019. Därefter delades planområdet upp i två delar varav den mindre delen antogs i februari 2020 (Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.). 
Den andra delen är utställd för granskning 8 - 28 april 2020.
Planarbetet genomförs med standardförfarande. 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Jacob Lithammer
Avdelningschef, Planavdelningen