MENY
Eskilstuna kommun

Torshälla-Sövsta 1:7

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två flerbostadshus i två våningar.

Titta på förslaget

Du kan titta på förslaget i foajén i Värjan, Alva Myrdals gata 5 under tiden 23 mars - 12 april 2020.
Värjans öppettider är vardagar 07.30-16.00.
Dag före röd dag 07.30-13.00

Handlingarna som hör till planförslaget finns under "Dokument".

Välkommen med dina synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna dem skriftligt, undertecknat med namn eller fastighetsbeteckning senast 
12 april 2020 till:

Eskilstuna kommun
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Du kan också skicka dina synpunkter till oss via e-post under "Kontakt". Vänligen uppge planens namn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planarkitekt