MENY
Eskilstuna kommun

Samråd för planprogram för Skogsängen

Vilket syfte har planprogrammet?

Planprogrammet ska öka möjligheterna till en långsiktigt god stads-utveckling i Skogsängen. Det ska undersöka möjligheterna att komplettera befintlig bebyggelse med nya bostäder, lokaler, förskola och skola samt ge förslag på läge och omfattning för nya bostäder. Planprogrammet ska också visa hur en ny blandad bebyggelse kan tillföras den befintliga strukturen från 60-talet, samtidigt som befintliga värden tillvaratas. Förtätningen ska visualisera och utveckla det befintliga området. Det offentliga rummet ska höjas kvalitativt och viktiga platser ska stärkas som attraktiva vistelse- och mötesplatser. Viktiga kopplingar genom området ska kompletteras och förstärkas. Planprogrammet ska också utreda möjligheterna att skapa två nya utfarter till Stenkvistavägen och Vasavägen. Ekosystemtjänster ska vara utgångspunkten i utformningen av den offentliga gröna miljön.

Öppet hus/samrådsmöte på mötesplatsen Söder

Passa på att ställa frågor på samrådsmöte 26:e april klockan 17.30-20.00. Presentation av planförslaget sker 19.00.

Titta på förslaget

Du kan titta på förslaget i foajén i Värjan, Alva Myrdals gata under tiden 10 april - 2 maj 2017. Öppet vardagar 08.00-17.00. Dag före röd dag 08.00-16.00.
Förslaget är även utställt i distriktkontoret Öst, Skogsängsgatan 4. Öppet vardagar 08.00-17.00.

Handlingarna som hör till planförslaget finns under "Relaterade dokument".

Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna dem skriftligt senast
2 maj 2017 till:

Eskilstuna kommun
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Du kan också skicka dina synpunkter till oss via e-post under "Kontakta oss". Vänligen uppge planens namn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Vanessa Scheffler
Planarkitekt