MENY
Eskilstuna kommun

Samråd för Näshulta-Ökna 3:1

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för trygghetsboende med 16 lägenheter.

Titta på förslaget

Du kan titta på förslaget i foajén i Värjan, Alva Myrdals gata 5 under tiden 25 oktober - 18 november 2019. Värjans öppettider är måndag till fredag 07.45-16.00. fredag 07.45-16.00.

Handlingarna som hör till planförslaget finns under "Dokument".

Välkommen med dina synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna dem skriftligt, undertecknat med namn eller fastighetsbeteckning senast 
18 november 2019 till:

Eskilstuna kommun
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Du kan också skicka dina synpunkter till oss via e-post under "Kontakt". Vänligen uppge planens namn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Charlotte Bäckstrand
Planarkitekt