MENY
Eskilstuna kommun

Stadsplanering

Stadsplaneringen bidrar till att utveckla Eskilstuna till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Planavdelningen arbetar med att ta fram allt från strategiska planer och översiktsplaner till planprogram och detaljplaner.

Kommunens översiktsplan fungerar som vägledning för hur kommunens mark och vatten i stora drag ska användas i framtiden.

Översiktsplanens tankar anges tydligare och mer ingående i detaljplaner. En detaljplan anger vad som får byggas, hur stort det får vara, var det ska placeras och hur det ska utformas. Den kan gälla allt från en mindre stadsdel, till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under planeringsarbetet görs en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen ligger sedan till grund för beslut om bygglov. 

Eskilstunas stadsarkitekter

Eskilstunas stadsarkitekt

Titeln stadsarkitekt har funnits länge i Eskilstuna. Rollen innebär att möta exploatörer, entreprenörer, och idkare av olika slag. Tanken är att få med arkitekturperspektivet i samtalen. Stadsarkitekten är kommunens talesperson för att utveckla en god fysisk miljö i Eskilstuna.

Stadsarkitekter i Eskilstuna:

 • Gerdt Hallberg, 1898-1902
 • Emil Befwe, 1902-1926
 • Frej Klemming, 1927-1938
 • Arne Ljung, 1940-1951
 • Sven Liljekvist, 1951-1976
 • Hasse Skoglund, 1976-1987
 • Ole Mindedal, 1987-1988
 • Vakant, 1990-1990
 • Christina Lantz, 1991-1998
 • Kerstin Palmqvist, 1999-1999
 • Mats Ohlin, 2011-2012
 • Per Haupt, september 2014- maj 2017
 • Daniel Ängmo, januari 2018-

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna