MENY
Eskilstuna kommun

Stadsplanering

Stadsplaneringen bidrar till att utveckla Eskilstuna till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Planavdelningen arbetar med att ta fram allt från strategiska planer och översiktsplaner till planprogram och detaljplaner.

Innan du köper en tomt eller ett hus kan det vara bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter och vad den anger för omgivningen. Du är varmt välkommen att kontakta oss när du vill ha information om planer eller program.    

Alla detaljplaner finns digitalt i Eskilstunakartan

Funderar du på att bygga och vill se hur planen för marken ser ut? Använd Eskilstunakartan! Nu finns alla gällande detaljplaner i kartan: Gällande planer

Eskilstunas stadsarkitekt

Titeln stadsarkitekt har funnits i Eskilstuna i 100 år. Rollen innebär att möta exploatörer, entreprenörer, och idkare av olika slag och lägga in arkitekturaspekter i samtalen. Stadsarkitekten är kommunens språkrör för den goda fysiska miljöns utveckling i Eskilstuna.

Stadsarkitekter i Eskilstuna:

 • Gerdt Hallberg, 1898-1902
 • Emil Befwe, 1902-1926
 • Frej Klemming, 1927-1938
 • Arne Ljung, 1940-1951
 • Sven Liljekvist, 1951-1976
 • Hasse Skoglund, 1976-1987
 • Ole Mindedal, 1987-1988
 • Vakant, 1990-1990
 • Christina Lantz, 1991-1998
 • Kerstin Palmqvist, 1999-1999
 • Mats Ohlin, 2011-2012
 • Per Haupt, september 2014- maj 2017
 • Daniel Ängmo, januari 2018-

Eskilstunas arkitektur och struktur ändras vartefter staden växer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna