MENY
Eskilstuna kommun

Översiktsplan


stadsutveckling

Ditt framtida Eskilstuna

Hur ska vi leva, bo och arbeta i framtiden? Energifrågan är en viktig samhällsfråga. Fossil energi är en stor del av problemet med klimatförändringar i världen. Hur kan vi styra mot ett resurssnålt samhälle som samtidigt ger möjligheter till ekonomisk tillväxt genom ny teknik?

Många har varit med i framtagandet av Översiktsplan 2030. En bred grupp av invånare, föreningar, organisationer, myndigheter, angränsande kommuner och Länsstyrelsen har lämnat synpunkter och vi bearbetade förslaget inför antagandet.

Eskilstuna kommuns översiktsplan är en långsiktig plan för hur vi ska leva, bo och arbeta i Eskilstuna i framtiden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna